Pályázatok

„Gyakornoki program pályakezdők támogatására” A projekt címe: Gyakornokok foglalkoztatása az SHS Kft-nél”

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00699
Projekt megvalósítás kezdete: 2017.03.29.
Megítélt támogatás összege: 4.576.883 .- Ft
Támogatás intenzitás : 100 %
Projekt befejezése:

A projekt részeként 2 fő gyakornok (bérszámfejtő-bérügyintéző) foglalkoztatása valósul meg eszközbeszerzéssel egybekötve.

Támogatás szakmai, műszaki tartalma:

2 fő gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódó 9 havi bérköltség támogatás

1 fő vállalati kapcsolattartó bérköltsége, havi 70.000 Ft értékben 9 hónapon keresztül

Eszközbeszerzés: gyakornoki munkahelyek kialakításához m, munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése ( 1 db szerver, 2 db szék, 2 db íróasztal)

„A Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban-rugalmas, családbarát foglakoztatása módszerek bevezetése a munkáltatóknál”

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az SHS Kft-nél

Projekt azonosító : GINOP-5.3.2-16-2016-00108
Projekt kezdése: 2017.06.01.
Megítélt támogatás: 11.706.015,- Ft
Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt befejezése:
A projekt szakmai, műszaki tartalma: rugalmas foglalkoztatási reform bevezetése és alkalmazása 10 fő munkavállaló munkakörében, kötetlen és törzsidő- peremidős formában.

Az átalakításra kerülő munkakörök igazodnak a vállalati működési gyakorlathoz.

Elérhető eredmények: munkaszervezési kultúra javítása, a dolgozói elégedettség növelése, motiváció, lojalitás erősítése, új munkakultúrák meghonosodása, vezetői gondolkodásmód fejlődése, munka magánélet egyensúly erősödése.

A foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése és tanácsadás igénybevétele, valamint munkahelyimentor foglalkoztatása.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél” című projekt keretében a SHS KFT. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke több mint 15,37 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00701
Projekt címe: Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél
Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.03.31.
Elnyert támogatás összege: 15.370.760,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt bemutatása
A munkavállalók végzettsége színes képet mutat így az általános szaktudás és a digitális kompetencia sajnos erősen alapszinten van a cégben. A vállalkozás versenyképességének növekedéséhez, valamint a munkatársak a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztéséhez az általános szaktudás és a digitális kompetencia fejlesztésére volt szükség. A projekt során sor került ECDL Select Start képzésre, Kommunikációs tréningre, Konfliktuskezelő tréningre, Csapatépítő tréningre, valamint Idegennyelvű kommunikációs képzésre is.

A fenti képzések hatására a piaci viszonyoknak megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerőállomány áll rendelkezésünkre, amely hozzájárul vállalkozásunk versenyképességének növeléséhez.

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai naprakészebb tudással fognak rendelkezni a mindennapi tevékenységük elvégzéséhez. A projekt tervezett befejezés dátuma 2020 március vége.